Hotel Principal Madrid

Hotel Principal Madrid

Realització de tot el projecte vegetal d’aquest hotel de Madrid en col·laboració amb Luzio Barcelona. Grans plantes, enormes testos i una bona il·luminació per un espai de nivell situat al centre de la ciutat.

Hotel Principal Madrid

Realització de tot el projecte vegetal d’aquest hotel de Madrid en col·laboració amb Luzio Barcelona. Grans plantes, enormes testos i una bona il·luminació per un espai de nivell situat al centre de la ciutat.